Passa al contingut principal

HorarisEspecialitat Velocitat
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Entre les
17:15
i les
21:15
(4 torns)
18:00
a
20:00
18:45
a
20:00
18:00 
a
20:00
18:00
a
20:00
Espai
d'Entitats
Collserola
(Antic Institut)
Pista
de
Sant
Feliu
Espai 
d'Entitats
Collserola
(Antic Institut)
Entrenador:
Guillem Rives (Coordinador de força)